กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล :
เลขที่บัตรประชาชน : *
รหัสผ่าน :
*กรุณากรอกรหัสผ่านด้วยตนเอง
หมายเหตุ กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์: :

(ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างหมายเลข)

อีเมล์ :

(ระบุได้มากกว่า 1 อีเมลล์ โดยใช้ , ระหว่างอีเมล์)

ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
ต้องการ   ไม่ต้องการ
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ
ตามที่อยู่ด้านบน   อีเมล์   โทรศัพท์
ข้อมูลร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) * :
รายละเอียดการร้องเรียน *
 
 
 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐